M4 – Dầu trừ mối -1lit

87,000 64,000

Dầu trừ mối mọt M4 Dầu trừ mối M4 Có thể sử dụng trực tiếp quyét vào gỗ khi phát hiện trên gỗ có mọt hoặc mối gỗ khô Dầu trừ mối M4 có thể sử dụng luôn, không cần pha chế thêm..