Thuốc diệt côn trùng Permecide 50EC

Chuyên dùng diệt tổng hợp côn trùng Ruồi, Muỗi … Thuốc diệt côn trùng, phòng bện sốt rét, dịch sốt

Thông tin về hóa chất MSDS PERMECIDE TIENG VIET (1)

GCN Hóa chất : GCN Permecide 50EC

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.