Thuốc diệt muỗi Cyper Super 600EC

  • CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ GIA DỤNG THÀNH PHẦN: Permethrin 500g/l + Cypermethrin 100g/l

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.