Thuốc phòng mối Terdormi 25EC -100ml

Thuốc phòng mối Terdormi 25EC

Xuất sứ Việt Nam

Tỷ lệ dung dịch : 2,5%

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.